Demontraties

Ik geef regelmatig mediamieke demonstraties in binnen en buitenland voor groepen